Lån utan säkerhet

Människor har lånat pengar så länge det överhuvudtaget funnits ett monetärt system. Det har helt enkelt varit en naturlig del av det ekonomiska flödet och så är det än idag. Att ha en säkerhet har varit en viktig del av många lån. I många fall har du inte kunnat låna eller bli beviljad en kredit om du inte kunnat visa att du har egendom att växla in mot pengar om du inte längre kan betala ränta eller amortera på lånet. På senare år har dock lånemarknaden ritats om och det har blivit mycket vanligare att låna mindre belopp. Lån med säkerhet kräver mycket mer administration och analytiskt arbete än ett lån utan säkerhet. Det är en av anledningarna till att lån utan säkerhet är väldigt vanliga idag. I den här texten kommer vi bland annat att gå igenom vilka för- och nackdelar som finns med att låna utan säkerhet och i vilka situationer det fortfarande är vanligaste att använda säkerhet vid tecknande av lån.

Låna pengar av Monetti
Från 500 kr
Lånebelopp: 100 - 20 000 kr
Löptid: 1 - 18 månader
Ålder: 20 år
Gratis första lån: Nej
 
Ansök om ett lån hos Meddelandelån
Från 1000 kr
Lånebelopp:1000 - 30 000 kr
Löptid: 1 - 36 månader
Ålder: 20 år
Gratis första lån: Nej
 
Låna pengar av Ferratum
Från 1000 kr
Lånebelopp: 1000 - 25 000 kr
Löptid: 1 - 10 månader
Ålder: 21 år
Gratis första lån: Nej
 
Låna pengar av Meddelandelån
1000 kr räntefritt
Lånebelopp: 1000 - 25 000 kr
Löptid: 1 - 12 månader
Ålder: 18 år
Gratis första lån: Nej
 

Låna pengar utan säkerhet BlancolånTack vare digital teknik är det idag möjligt att ansöka om lån och få en utbetalning samma dag. Det gör oss ekonomiskt fria. Att låna handlar inte bara om att lösa problem utan också om att kunna agera när ett bra tillfälle uppenbarar sig. Att vi då kan låna utan säkerhet är en förutsättning och det är absolut inte bara människor som saknar säkerhet som lånar på det sättet. Säkerheter är helt enkelt inte särskilt intressanta när det gäller de flesta typer av lån idag. Det är främst när man lånar mycket pengar i samband med förvärv av en fastighet eller en dyr bil, som det fortfarande är vanligt att det man köper får fungera som säkerhet för lånet. Det finns även lån utan säkerhet anpassade för dig som hamnat i en svår ekonomisk situation och behöver hjälp med en sanering av ekonomin. Oavsett vad det är för typ av lån du behöver så kan vi på lån365.se hjälpa dig att jämföra lån, så att du får det med de bästa villkoren.

Säkerhet när man lånar pengar

Att låna med säkerhet är en gammal tradition och konceptet fungerar som en garanti för att långivaren kommer att få tillbaka sina pengar, men också för att låntagaren inte ska försätta sig i en omöjlig situation. Att ha en säkerhet som motsvarar lånet man tecknar innebär att man har en eller flera tillgångar att växla in om man skulle få problem med att betala tillbaka lånet enligt villkoren. Även om det är en tråkig situation att behöva överlåta säkerheten till banken eller vem man nu lånat av, så innebär upplägget att man inte riskerar att låna mer än man har. Det är egentligen bra för alla inblandade parter. Lån med säkerhet är vanliga när det gäller stora belopp som vid ett köp av en fastighet, bil eller båt. Ett låneavtal kan vara ganska komplicerat rent juridiskt och det finns många faktorer som påverkar varandra. Långivaren vill ha högre ränta om risken bedöms vara stor och därför kan man med en riktigt bra säkerhet ofta förhandla fram lägre ränta på pengarna man lånar. En borgensförbindelse är en särskild typ av säkerhet som innebär att en annan fysisk eller juridisk person tar på sig ansvaret för skulden.

Vad för typ av säkerhet som accepterats vid lån har varierat genom historien. I Italien har det varit vanligt att använda hela ostar eller finare viner som säkerhet för lån. Dessa har av bankerna ansetts ha ett tillräckligt stort och bestående värde för att passa som säkerhet för höga belopp. Då talar vi om varor vars värde ökar i och med att de lagras. I Sverige kan man gå till pantbanken och låna mindre belopp mot att man lämnar in ett värdeföremål som sedan säljs om skulden förfaller till betalning. Detta kallas för handpant. Även immateriella värden som innehav av aktier och räntebärande papper kan användas som pant. Pant och säkerhet är alltså två begrepp som ofta fungerar som synonymer. I vanliga fall innebär dock lån med säkerhet att det man lånar för att ha råd att köpa också utgör själva säkerheten. På så sätt kan man inte förlora mer än det man lånade till. När ett lån utan säkerhet förfaller sitter man ofta i en besvärligare situation, särskilt om det man lånat till inte kan omvandlas till kapital. Då riskerar man i värsta fall en tråkig och livslång skuldsättning.

Vad betyder låna utan säkerhet?

Att låna med säkerhet innebär, som vi förklarat i föregående stycke, att man har lös eller fast egendom som motsvarar värdet på lånet och som överlåts till långivaren om lånet inte kan betalas. Att låna utan säkerhet innebär helt enkelt att man inte har den typen av överenskommelse med långivaren och heller ingen borgenär. Det kan låta som ett mycket riskabelt sätt att låna och låna ut pengar, men faktum är att en stor majoritet av alla lån idag är utan säkerhet. Det är nästan bara när man behöver låna hundratusentals kronor som säkerhet är viktigt. Säkerheten innebär då i princip att det är långivaren som äger säkerheten fram tills lånet har betalats tillbaka. Det finns flera fördelar med att teckna låneavtal utan säkerhet. Något som blir allt viktigare när det gäller lån och krediter är att det ska gå fort och ett lån utan säkerhet handläggs betydligt snabbare än ett med säkerhet. Förr var en kreditvärdering svår att göra automatiskt och det innebar att kreditgivaren måste ha personal som handlägger ärendet. Så fungerar dock inte branschen idag. Vad man har för inkomster och utgifter bedöms som mycket viktigare än om man har en säkerhet eller inte.

Att värdera en säkerhet i form av egendom eller egendomar kräver kunskap och att man lägger ner tid på att genomföra utvärderingen. Om lånet gäller ett litet belopp skulle endast avgiften för att genomföra värderingen bli så hög att ingen skulle vilja låna. Krav på säkerhet skulle alltså omöjliggöra de vanligaste typerna av lån. Det är också så att många idag helt enkelt saknar rimlig säkerhet för ett lite större lån. Om man inte har en bil av nyare modell och bor i en hyresrätt så har man inget som kan växlas in i utbyte mot ett större belopp pengar. Detta behöver inte vara ett tecken på ekonomisk svaghet utan är relativt normalt idag. Man kan alltså vara högst kreditvärdig utan att ha en bra säkerhet. Ett annat problem med säkerheter är att de sällan kan anses ha ett bestående värde. Det är därför man får så dåligt betalt när man går till pantbanken med ett värdeföremål. Det går inte att veta vad säkerheten kommer att inbringa och för de flesta långivare är det bättre med en fordran. I regel tjänar faktiskt de som lånar ut pengar på att skulderna inte betalas i tid. Dröjsmålsräntan kan vara hög.

Låna pengar med fastighet eller huset som säkerhet

Det finns en typ av säkerhet som visat sig fungera mycket bra över tid och som används när vi lånar pengar till vår bostad. Det är som du säkert förstår själva bostaden som då är säkerheten. Detta förfarande används vid mer än 95 % av alla fastighetsaffärer som genomförs i Sverige. Många lånar mer än 90 % av bostadens kostnad och då är det rent formellt långivaren som äger bostaden. Utifrån långivarens (i regel en av landets storbanker) perspektiv är fastigheter mycket bra säkerheter eftersom bomarknaden under en lång tid har haft en värdeökning. En fastighetsägare som säljer sin säkerhet kommer nästan garanterat att kunna betala tillbaka lånet efter försäljningen. Det faktum att bolån betalas tillbaka under lång tid, eller inte alls om vi bara betalar ränta och inte amorterar, innebär att långivaren kommer att tjäna mycket pengar på lånet, även när räntan är så låg som idag. En fördel med att låna ett högre belopp utan säkerhet när man gör en fastighetsaffär, är att man äger sin fastighet redan innan lånet är återbetalat. Behöver man dock låna flera hundra tusen utan säkerhet måste man ha en mycket hög inkomst och annat som talar för att man klarar sina åtaganden.

Med fastighet brukar man mena ett landområde med eller utan byggnader. Här räknar man även in bostadsrätter i begreppet. Det är inte bara när man köper en fastighet som man kan låna pengar med fastigheten som säkerhet. Genom ett så kallat pantbrev är det möjligt att belåna en villa, en lägenhet eller en annan typ av fastighet närsomhelst och få ut pengar som man kan använda till egentligen vad som helst. Det kan hända att du måste ange vad du ska använda pengarna till, men det är inte alltid ett krav. Ett så kallat renoveringslån är ett lån med fastigheten som säkerhet som man brukar kunna få bra ränta på, eftersom man då förbinder sig till använda lånet till en insats som höjer värdet på fastigheten. Hur mycket man kan låna på detta sätt beror på hur belånad fastigheten redan är och vilket värde den anses ha när lånet tecknas. Har man köpt en villa med en belåningsgrad på nästan 100 % av köpeskillingen kan man ändå få ett nytt lån med huset som säkerhet om det ökat mycket i värde och de har ju de flesta fastigheter som säljs i Sverige i dagens läge.

Lån utan säkerhet med låg ränta & skulder

En nackdel med att låna utan säkerhet anses vara att man i regel får betala högre ränta än om man har en säkerhet. Detta är dock en något ålderdomlig generalisering eftersom det blivit vanligt att låna så små belopp att det överhuvudtaget inte är aktuellt med säkerhet. Det är bara när man vill låna riktigt höga belopp som det är svårare att få ett lån utan säkerhet än om man har en sådan. Även om man har en säkerhet värd flera miljoner och en mycket ordnad ekonomi kommer man att ha anledning att välja lån utan säkerhet i de l flesta fall då man vill låna pengar. Av det följer att man mycket väl kan hitta lån utan säkerhet med väldigt förmånligt ränteläge. I Sverige är det egentligen bara när man vill köpa hus, lägenhet, bil eller båt som man kan räkna med bättre ränta om man använder det man lånar till som säkerhet. Exakt hur låg ränta man kan få beror mer på hur bra man själv är på att jämföra lån än på om man har en säkerhet eller inte. Det kommer vi att återkomma till under nästa rubrik.

Kan man få ett lån utan säkerhet och med hygglig ränta idag om man har skulder? Det finns så många olika typer av lån och krediter idag att i princip alla kan hitta ett lån som passar just dem. Vissa lån utan säkerhet är anpassade för dem som har en riktigt bra säkerhet. Det kan också vara så att den som har skulder bara kan få ett lån från en viss långivare om det finns en bra säkerhet i bakgrunden. Man kan alltså inte räkna med att få alla lån utan säkerhet om man har skulder och ibland blir räntan högre ju mer man har i skuld. Det finns dock långivare som är särskilt inriktade på just personer som har en problematisk ekonomisk situation och som kan hjälpa just dig som har skulder, men ingen säkerhet att använda dig av. Så kallade saneringslån (som vi kommer att behandla under en särskild rubrik) är ett exempel på detta. Man kan också säga att det är helt normalt att låna mindre belopp utan säkerhet trots att det finns skulder med i bilden. Väldigt många svenskar är skuldsatta genom sina bolån, men det är absolut inget som hindrar dem från att teckna andra typer av lån, med eller utan säkerhet.

Jämför lån utan säkerhet

Marknaden för olika typer av lån har växt mycket snabbt på senare år. Det beror bland annat på att vi idag har tillgång till teknologi som innebär att ekonomiska transaktioner kan genomföras på ett säkert sätt online. Tidigare behövde man gå till banken eller en procentare för att kunna låna pengar. Nu räcker det med att man har en mobiltelefon och en internetuppkoppling så kan man låna pengar eller göra avbetalningar var man än befinner sig. Det har även blivit lättare för långivare att administrera lån. Idag kan de till exempel få information om låntagares kreditvärdighet genom information som finns i offentliga register. Processen är automatiserad och det är därför man kan få besked om man blivit beviljad ett lån samma dag (eller ibland samma timme) som man ansöker om det. Effekten av allt detta är att det finns fler aktörer i branschen som erbjuder lån. Inte minst små så kallade sms-lån som nästan alltid är utan säkerhet. Valfrihet är bra, men hur gör man egentligen för att hitta rätt lån i den djungel som lånemarknaden nu har förvandlats till? Nyckeln är att jämföra de lån som olika banker och kreditinstitut erbjuder.

Här på lån365.se kan du få hjälp med att jämföra lån och det är något som du kan tjäna stora pengar på i långa loppet. Vad man i slutändan får betala för ett lån när ränta, uppläggningskostnader och eventuella förseningsavgifter är betalda kan variera väldigt mycket mellan olika lån- och kreditgivare. Hos oss kan du, bara på några få klick, få information om grundläggande villkor när det gäller samma typ av lån från flera olika aktörer. Många som är intresserade av privatlån utan säkerhet tittar bara på räntan, men det är viktigt att jämföra även andra faktorer. Det är nämligen inte självklart att räntan är den faktor som kommer att få störst betydelse för kostnaden på lånet, totalt sett. Att jämföra påminnelseavgifter, avgifter för fakturering och andra villkor är också viktigt. När det gäller ett lån på ett mindre belopp med kort återbetalningstid är det inte ens säkert att kostnaden är särskilt avgörande. Det kan vara viktigare att får pengarna snabbt än lägsta möjliga ränta. Du som jämför lån kan i dagens stora utbud hitta lån med villkor som är perfekta utifrån den situation som du befinner dig i för tillfället.

Saneringslån utan säkerhet

Ett saneringslån är en särskild typ av privatlån som kan gälla ganska stora belopp utan att det finns krav på att man måste ha en säkerhet eller en borgenär. I regel utför man en ekonomisk sanering med hjälp av lån när eventuella säkerheter redan är förverkade eller när man hamnat i en sådan situation att man måste välja mellan ett saneringslån och att lämna hus och hem. Man tar då alltså ett saneringslån för att slippa lämna i från sig säkerheten, som annars skulle säljas på exekutiv auktion. Saneringslån är ofta intressanta för den som har många små lån och krediter med höga räntor och avgifter som förfallit till betalning och när det inte ser ut som att man någonsin kommer att kunna betala sin skulder. Man lånar helt enkelt ett större belopp för att kunna betala tillbaka alla andra lån med sämre villkor. Sedan har man bara ett lån att hålla reda på och även om räntan på det lånet kan vara förhållandevis hög så blir det billigare än den sammanlagda kostnaden för alla smålån med förseningsavgifter. Det krävs dock en hel del för att man ska kunna få ett saneringslån. Läs vidare så ska vi gå igenom vad som gäller!

Saneringslån, eller skuldfinansieringslån som man också säger, bygger alltså på principen att det är bättre att ha ett lån med skapliga villkor än många små lån med höga räntor. På senare år har detta blivit en viktig kategori när det gäller personlån. Det finns olika typer av saneringslån. Det mest eftertraktade kan man bara få via kronofogdemyndigheten och det innebär att en del av de skulder man har skrivs av och att man får leva på existensminimum ett antal år tills man betalat av det överenskomna lånebeloppet. Upplägget bygger på att långivarna går med på förlikning och nöjer sig med att få tillbaka en del av skulden. Man måste uppfylla många villkor för att få en sådan skuldsanering och det är fler som vill ha än som blir beviljade ekonomisk sanering. Det finns även banker och privata långivare som kan erbjuda saneringslån utan säkerhet och dessa är lättare att få. Där handlar det dock om lån som långivaren måste kunna gå med vinst på och avtal tecknas bara om låntagaren bedöms ha tillräckligt god betalningsförmåga. Finns det ingen säkerhet är det i regel så att räntan blir högre än vad den annars hade blivit.